МИССИЯ

Экономика, туризм, халықаралық қатынастар және құқық салаларының бәсекеге қабілетті, заманауи, креативті мамандарын дайындау